Erbjuder

GUNILLA HELLGREN MEDIA

STORIES WE TELL - BERÄTTELSER VI MINNS

GUNILLA HELLGREN MEDIA

STORIES WE TELL - BERÄTTELSER VI MINNS

ERBJUDER

 

 

Dokumentärfilm

Varje människa har en berättelse. Det kan handla om något livsavgörande, något som påverkade livssituationen, en ny inriktning, en möjlighet. Insikter, val och förändringar som kan hjälpa andra människor att också se att det går att påverka sin situation. Berättelsen kan vara privat, på ett företag eller i ett annat sammanhang. Stoltheten i ett yrkeskunnande, din familj eller värderingar som utgår från de mänskliga rättigheterna. Det handlar om berättandet.

Dokumentärfilm 5 min

En förändring som påverkade resten av ditt liv.

Dokumentärfilm 15 min

En förändring som påverkade resten av ditt liv med inspelning på flera platser.

 

Dokumentärfilm 30 min

En förändring eller en händelse du vill berätta om. Intervju med fler personer och bilder från olika miljöer.

Företagsfilmer

Presentationsfilm

Berättar om ditt företag genom både ljud och bild.

 

Instruktionsfilm

Förklarar hur en produkt eller tjänst fungerar för din kund.

 

En film på hemsidan gör att du kommunicerar med kunder och anställda på ett kraftfullt sätt. Det blir roligare och mer intressant. Med en film når du lättare dina anställda. Det blir ett effektivt paket när de får information på olika sätt och med en film ger du möjlighet för kunden att förstå vad exempelvis en förändring innebär.

Beroende på vem eller vilka dina kunder är, anpassar jag filmen och diskuterar fram ett sätta tillsammans med dig som är det bästa alternativet. Vad vill du få ut av filmen, vilka är tittarna? Jag hjälper dig med manus vid behov och givetvis hur man genomför en filminspelning.

Trailer och One Head

Berätta med dels endast med bilder och musik och dels direkt in i kameran.

Prisad bild till försäljning