En film om mitt filmarbete

GUNILLA HELLGREN MEDIA

STORIES WE TELL - BERÄTTELSER VI MINNS

En film som berättar om på vilket sätt jag kan hjälpa dig med film

161124

 

Filmen visar olika filmer och varför kunden valt att göra just en sådan film som beskrivs. Det kan vara allt från

en företagsfilm med olika budskap, en dokumentärfilm eller en videobiografi.